Actie kerkbalans 2023

Geef vandaag voor de kerk van morgen

In de periode van 14 januari tot en met 28 januari 2023 wordt weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden, waarbij gevraagd wordt welke financiële bijdrage u wilt leveren aan onze kerkgemeente.

 

Kerk zijn we samen

Wij kijken naar elkaar om, zorgen voor elkaar. Even die bemoedigende schouderklop, dat luisterende oor, een helpende hand wanneer het nodig is.

Als kerk bieden wij pastorale zorg, zoals bezoek bij ziekte, verdriet en eenzaamheid. Andere activiteiten van onze kerkelijke gemeenschap zijn o.a. het steunen van de lokale voedselbank, het bezorgen van bloemen, zowel bij leden als bij niet-leden, het verzorgen van aanschuifmaaltijden, het organiseren van tafeltennis voor de jeugd, het houden van gezamenlijke activiteiten met vluchtelingen uit Oekraïne.

Omzien naar de naasten, zoals Jezus Christus ons voorgehouden heeft. Dat is het kloppende hart van kerk-zijn.

 

Kerk-zijn kost geld en daar is uw steun bij nodig.

 

Vrijwillige bijdrage

 

Betaalwijze

Wij vragen u bij voorkeur bij te dragen aan de Actie Kerkbalans door middel van automatische incasso. De automatische incasso is alleen van kracht in 2023 en zal automatisch beëindigd worden.

Indien u geen gebruik wilt maken van automatische incasso kunt u uw bijdrage natuurlijk ook met eigen (periodieke) overschrijving(en) overmaken, b.v. door telebankieren.

 

GEEF SLIM – Uw bijdrage als gift

Uw bijdrage is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (met een drempelbedrag van minimaal € 60,-) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar deze grenzen gelden niet voor periodieke giften. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. U krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift.

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar aaneensluitend een vast bedrag per jaar aan onze gemeente geeft.

Met de Schenkcalculator (klik de link aan) kunt u berekenen welk belastingvoordeel u heeft bij een periodieke gift met een overeenkomst. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt schenken als u dit belastingvoordeel (deels) ten goede wilt laat komen aan de kerk.

Een periodieke gift dient wel in een overeenkomst te worden vastgelegd. Ook onze gemeente biedt die mogelijkheid.

 

Heeft u vragen over een periodieke gift of wilt u een overeenkomst voor een periodieke gift met onze gemeente aangaan, neem dan contact op met Arjen Tjalsma,

tel. 0516 -431789 of per email: bijdragen-administrateur@pkn-appelscha.nl.

 

< Terug naar berichten