Drie Heilige Dagen

De Veertigdagentijd

In de afgelopen weken hebben we misschien zelf ook geprobeerd dichter bij Jezus te komen. Misschien heel bewust meer tijd voor je zelf, meer tijd voor de ander. Minder gegeten. Niet gerookt. Meer gefietst en minder in de auto. Meer in de Bijbel gelezen. Meer stille tijd gehouden. Of … hoe ook maar. We zijn heel blij en dankbaar dat we weer zonder beperkingen in de kerk onze diensten mogen vieren. Dat we weer van harte het uit mogen jubelen in ons lied. We zijn heel erg blij en dankbaar.

 

Het mag weer …

We leven in deze dagen naar Pasen toe. Het Christelijke feest bij uitstek.

In de achter ons liggende tijd mocht een echte Paasviering helaas niet. Het was zo anders dan we eigenlijk wilden. We vierden via het scherm en – gelukkig – het werkte!

En nu … ! We mogen weer zonder beperkingen deze Paastijd vieren. We zijn heel erg dankbaar en blij! Daarom gaan we het ook iets anders doen. Een iets ruimer opgezet. Juist ook omdat deze tijd zo beangstigend is!

Hieronder lezen we hoe?

 

Palmpaasstok

De kinderen nodigen we graag uit om zondag 10 april richting De Schutse te komen. “We gaan een mooie Palmpaasstok maken”. Met een broodhaan boven op. De leiding staat klaar om jullie met open armen welkom te heten. In jullie eigen ruimte gaan jullie druk bezig met het Bijbelverhaal en de Palmpaasstok. Een versierde stok met snoep, slingers en zoveel meer. Wil je weten wat er allemaal aan deze stok moet? Kom dan richting De Schutse. We beginnen 09.30 uur. Van af 9.00 uur staan de deuren open.

 

Palmzondag

Op deze zondag lopen de volwassenen de kerkzaal binnen. Vandaag 10 april staan we stil bij Koning Jezus die rijdend op de rug van een ezel de straat van Jeruzalem binnen komt. Iedereen leeft op. Nu zal God ingrijpen. De Romeinse bezetter zal nu buiten het land gezet worden.

Maar … het komt anders!

Het Kruis wacht op onze Heer. Er is geen plek voor Hem! Er is geen luisterend oor.

Aan het einde van deze Palmzondag komen de kinderen binnen met hun Palmpaasstok. Natuurlijk maken we een rondje door de kerk.

En … deze keer speelt het kruis dat Anne Hoekstra jaren geleden maakte een rol. Met dit kruis nemen we mee in de optocht. En de optocht brengt ons buiten op het Kerkplein aan de Vaartzijde. We plaatsen het kruis bij de vlaggenmast. Hier ontvangen we de Zegen van God!

 

Een brievenbus voor onze gebedsintenties

Hier bij het kruis vind je ook een brievenbus.

De wereld van vandaag raakt ons diep en maakt ons misschien ook wel erg bang. Daarom nodigen we iedereen uit onze gebedsintenties en gedachten op papier te zetten. Stop ook uw en jouw intenties en gedachten in deze brievenbus. Op Goede Vrijdag brengen we deze in ons bidden bij God.

 

Stille Week

Nu alles weer mag, willen we de deuren van De Schutse ook op de eerste drie dagen van de week openen.

Iedereen is welkom van 19.00 tot 21.00 uur. In de kerk hangen Kruiswegstaties. Loop er eens langs. Laat de beelden en de teksten in je binnenkomen. Misschien wilt u ook wel iets op papier zetten? Van 19.30 uur tot 20.00 uur houden we een sobere vesper met enkel een beginwoord, stilte, gebed, een Bijbelwoord, onze gedachten, gebed, stilte en zegen.

 

Zo proberen we samen deze bijzondere Week inhoud te geven. Wees welkom.

De brievenbus staat deze week tot aan Witte Donderdag 14 april 19.30 uur op het kerkplein.

 

Witte Donderdag

Aan het begin van onze kerkdienst dragen we om half 8 het kruis de kerkzaal binnen. Op deze avond beginnen we feestelijk. Jezus vraagt twee van zijn intimi alles klaar te maken. Zo viert Jezus deze Maaltijd (het Pesach) met zijn twaalf meest intieme vrienden. Bij het brood dat Jezus breekt en de beker wijn spreekt Jezus van de hoop op een Nieuwe Wereld.

Deze Maaltijd herhalen we in onze vieringen steeds weer. We weten dat Jezus onze wereld is uitgeduwd en ons toch niet in de steek laat. In deze Maaltijd is Jezus bij ons.

Aan het einde van deze avond merken we al dat de dreiging in de lucht hangt. Ze hadden Jezus op hun dodenlijst gezet. Het gaat aan het einde van deze avond gebeuren.

 

Goede Vrijdag

Jezus wordt gevangen genomen, gemarteld en uiteindelijk sterft Hij op één van de meest gruwelijke manieren. Je wordt op de meest gruwelijke manier belachelijk gemaakt.

In de beelden van de Zandtovenaar en de woorden uit de Bijbel kijken we, luisteren we. Tot dat we de woorden horen dat Jezus sterft. De Paaskaars dooft, de lichten gaan uit. Het wordt donker in de kerk. Ze hadden zo gehoopt! Het lijkt tevergeefse hoop!

Jezus sterft aan het kruis en ze halen Zijn lichaam voorzichtig er van af. Omhullen zijn lichaam met kleden en begraven Hem in een uitgehouwen rots. Een dikke steen sluit de opening af. Intens verdrietig gaan ze de nacht in.

In deze dienst spreken we onze ingebrachte gebedsintenties voor het Aangezicht van God uit. We zeggen: “Zo bidden we, Heer, met heel Uw kerk”: “Kyrië, Kyrië, Kyrië eleison”.

 

Stille Zaterdag (Paaswake)

Ze zullen niet veel geslapen hebben. Totaal van de kaart. Op deze day after verstoppen ze zich. Dan zijn er een paar van de vriendinnen van Jezus die in de vroege uren van de volgende dag naar het graf gaan. Om te kijken.

We komen deze Stille Zaterdag om 22 uur in een stille, donkere kerk. We lezen twee verhalen in de Bijbel. Verhalen die vertellen dat te midden van alle wanhoop het toch weer is begonnen … .

We dragen het Nieuwe Licht binnen. Want God kwam die Ene Morgen vroeg en Hij liet Hem niet in de dood …

 

Eerste Paasdag

Tot hun grote schrik zien ze dat die grote steen niet meer het graf afsluit. Het graf gaapt hen hol en leeg aan. Ze zijn verbijsterd! Zoals de eierschalen vertellen dat het Kuiken geboren is zo vertellen de kleden dat Jezus weg is.

Sinds die Ene Morgen vertellen we elkaar dat Jezus leeft. In de Bijbel lees je dat velen Hem gezien en gesproken hebben. Sinds die Morgen moedigen mensen elkaar aan dat de dood niet het laatste woord heeft. Maar het laatste woord is aan de Here God Zelf.

Wees welkom om het Paasfeest deze zondag 17 april om 10.00 uur met ons mee te vieren. De deuren staan om 09.30 uur open. We heten iedereen welkom met een kopje koffie, Paasbrood of suikerbrood. Een feestelijk begin van deze Feestelijke Paasdag.

De leden van Laudando zijn deze morgen de musici die ons in de samenzang begeleiden.

 

Het is dit jaar extra feest

Daarom … doen we het dit jaar anders. Je bent van harte welkom met ons mee te vieren.

< Terug naar berichten