Leerhuis Ooststellingwerf

Leerhuis Ooststellingwerf.
Onder het kopje van Commissie Vorming & Toerusting lazen we als Leerhuis boeken
van Peter van ’t Riet. Dit komende seizoen 2023-2024 gaan we het boek Genesis
van Jonathan Sacks samen lezen. Hij was opperrabbijn van Groot-Brittannië en auteur van vele boeken. Van zijn
hand verscheen de vijfdelige serie “Verbond en dialoog- joodse lezing van de Tora”. Genesis is het eerste deel van
deze serie.
Genesis: het boek van het begin, vol verhalen over hoe God met deze wereld en de mens begon. Genesis gaat
over de leden van een familie. Gewone mensen die bijzonder worden door hun bereidheid om God te volgen.
Samen lezen we de verhalen, we leren over kennis van goed en kwaad door een ingewikkeld verhaal over de
eerste mens, de eerste vrouw, een slang en een boom. We beginnen iets te begrijpen over de menselijke vrijheid
en het misbruik er van. We lezen de verhalen over Abraham, Sara en hun kinderen. Verhalen die iedereen kan
verstaan. Iedereen spitst z’n oren als er een verhaal wordt verteld. Iedereen wil weten hoe het verder gaat. In een
verhaal weten we, net als in het echte leven, nooit wat er gaat gebeuren, want mensen zijn vrij. Zal Eva van de
verboden vrucht eten? Zal Kaïn Gods waarschuwing in de wind slaan? Zullen Jozefs dromen uitkomen?
In deze wintermaanden komen we bij elkaar en lezen en bespreken we enkele hoofdstukken van het boek
Genesis aan de hand van de commentaren en de essays van Jonathan Sacks.
Geïnteresseerd?
Voor deelnemers aan het leerhuis is er de mogelijkheid om samen het boek aanschaffen. Stuur daarvoor een mail
naar één van de onderstaande mensen. U krijgt dan een korting van 10% op de normale verkoopsprijs van € 29.99
Genesis
Boek van het begin
Jonathan Sacks
ISBN 978-94-92183-91-0 uitgever Skandalon Middelburg.
Wanneer: Donderdagavond op 5 oktober; 2 november; 7 december; 11 januari; 1 februari; 7 maart.
Waar: Het Anker

Jan Frankensingel 30 Oosterwolde
Aanvang: 19.30 uur tot 21.30 uur
Aanmelden: Appelscha: Ds Wieger Baas predikant@pkn-appelscha.nl / 06 13832728
Donkerbroek: Symen Timmermans timmermanssymen@gmail.com /06-48137953
Oosterwolde: Jan Slot janslotnl@hetnet.nl /0516-515478

< Terug naar berichten