Nieuw bericht kerkenraad, 24 maart 2020

Beste gemeenteleden,

Op 12 maart, toen de Coronacrisis in Nederland begon, hebben we als kerkenraad besloten om aan te sluiten bij de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de landelijke kerk. Dat hield op dat moment in dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen verboden werden maar dat bijeenkomsten in kleinere gemeenten (en daardoor ook vaak kleinere kerken) ook werden ontraden. Immers: een groot deel van onze kerkbezoekers vallen in de risicogroep voor Corona en we willen elkaar waar mogelijk beschermen tegen besmetting. Daarom is dezelfde dag besloten de kerkdiensten voor maart af te gelasten.

De kerkenraad heeft hierover een digitaal bericht uitgestuurd naar de gemeenteleden van wie we de mailadressen hebben en de mensen verzocht dit zoveel mogelijk door te sturen naar de mensen in hun omgeving die ook verbonden zijn met onze gemeente. Ook is een bericht geplaatst op de website en op een briefje opgehangen bij de deuren van de kerk en op het prikbord bij de Poiesz. Dit heeft blijkbaar goed gewerkt. Het nieuws verspreidde zich snel door de gemeente. De kosters en een aantal kerkenraadsleden zat op zondag 15 maart klaar met koffie om gemeenteleden op te vangen die het nog niet hadden gehoord. Er  heeft zich niemand gemeld.

Theo van Ooik kwam nog even een foto maken van deze toch rare situatie: zondagmorgen half tien en zes man om tafel en verder alles leeg.

BEDANKT allemaal voor het verspreiden van het nieuws. Fijn dat we elkaar weten te vinden en op de hoogte brengen!!

Inmiddels zijn we bijna twee weken verder en wordt de beperking van het live sociale contact steeds sterker. We volgen allemaal het bericht hierover. Zo hoorden we op 23 maart in de persconferentie dat bijeenkomsten tot 1 juni verboden worden. Dat houdt ook voor ons kerk-zijn in dat we voorlopig nog geen diensten kunnen houden.

Wijkwerk

De ouderlingen onderhouden waar mogelijk telefonisch contact met mensen die ze anders zouden bezoeken. Het is mooi dat er op deze manier toch contact kan zijn al kan je niet letterlijk nabij zijn.

Gelukkig biedt de moderne tijd ook digitale mogelijkheden die we waar dat kan in kunnen zetten, zoals internet, tv, (beeld)bellen etc.

Wilt u per mail of telefonisch contact? Bel of mail met ons.

Doorgeven emailadres

Al eerder hebben we een oproep gedaan voor het doorgeven van uw mailadres, zodat we elkaar ook digitaal kunnen benaderen. Van een heel aantal mensen hebben we inmiddels het mailadres. Dat hadden we nog niet echt gebruikt, maar nu met de uitbraak van Corona bleek dit ineens toch handig.

Wilt u digitaal op de hoogte gebracht worden van zaken? Geef uw mailadres door en geef daarbij aan waarvoor we het mogen gebruiken.

Aanbod digitale kerkdiensten

Er zijn kerken die al gewend zijn om diensten op te nemen en daar worden soms kerkdiensten gehouden door een predikant met organist die dan online worden gezet. Zo heeft ds. H. Engelsma, onze consulent, op 22 maart een dienst opgenomen, die we mochten publiceren op onze website. Wellicht heb u deze al bekeken.

Vanuit de Classis Fryslân hebben we vernomen dat op alle zondagen waarop de Friese kerken gesloten zijn er een kerkdienst wordt uitgezonden op Omrop Fryslân. Deze viering komt vanuit de Martinikerk in Franeker. Ook op kerkomroep.nl, kerkdienstgemist.nl en op Youtube.com zijn diensten te beluisteren en / of bekijken. De EO zendt de komende zondagen om 09.20 uur meditaties uit die ds. De Reuver opneemt vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van PKN. Bij de vieringen wordt materiaal gemaakt om thuis te vieren. Zie hiervoor op https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/de-liturgie-gaat-door-kerk-zijn-in-tijden-van-corona/.

Het is vanuit onze eigen kerk op dit moment niet mogelijk diensten aan te bieden, omdat we simpelweg nog niet over die apparatuur beschikken.

De kerkenraad volgt het nieuws en de voorschriften en zoekt momenteel naar mogelijkheden om nog wat meer te kunnen bieden in deze periode voor Pasen, die normaal gesproken voor ons samen in het teken staat van allerhande symboliek etc. Onze raderen draaien en we houden u graag op de hoogte. We willen regelmatig een berichtje plaatsen op onze website: www.pkn-appelscha.nl. We zien dat de website sinds de uitbraak van Corona steeds vaker wordt gevonden. Dit middel kunnen we daardoor ook beter inzetten om nieuws te verspreiden. Een website voorzien van het laatste nieuws gaat nou eenmaal sneller dan een heel kerkblad in elkaar zetten, drukken en verspreiden. Het nieuws en de aanwijzingen volgen elkaar nu zo snel op dat gedrukte berichten al snel weer achterhaald zijn.

Klokluiden

Ook onze kerk doet mee aan de landelijke oproep om op woensdagavond om 19.00 de kerkklokken een kwartier te luiden. Het idee erachter is dat het de “klokken van hoop” zijn. De klokken luiden als teken van hoop en troost voor alle mensen en als signaal van respect voor al die hulpverleners die zich inzetten voor de gezondheid van hun medemensen. De eerste keer is dit gebeurd op 18 maart. Op 25 maart en 1 april zal dit worden herhaald.

Actie Voedselbank

In het nieuws hebben we gehoord dat de Voedselbanken met de handen in het haar zitten omdat Nederlanders zijn gaan hamsteren. Daardoor komt er te weinig voedsel bij de Voedselbanken en moeten ze het inkopen. Daarvoor is geld nodig. De diaconie onderhoudt contact met de Voedselbank Ooststellingwerf. De berichten zijn nu dat er nog voldoende is. Als het nodig is springt de diaconie bij. 

Vrijwilligersavond en gemeenteavond gaan niet door
Vanwege het verbod op bijeenkomsten, gaan de geplande vrijwilligersavond en gemeenteavond niet door. We hopen dat we deze in het najaar opnieuw kunnen inplannen.

Blijf zo gezond mogelijk en houd oog voor elkaar.

Hartelijke groet vanuit de kerkenraad,

Carla Nicolai,

scriba

< Terug naar berichten