Overzicht activiteiten van de Passage Appelscha 2023 – 2024

Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging
De doelstelling van Passage is een leefbare samenleving voor vrouwen en mannen.
Als Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging letten we daarbij vooral op de positie en de participatie
van vrouwen in de samenleving., dichtbij en ver weg.
Dit doen we vanuit onze inspiratiebron de Bijbel.
De drie pijlers die deze doelstelling dragen zijn:
-hart voor de samenleving
-oog voor de naaste dichtbij en ver weg
-gevoel voor cultuur
Programma 2023-2024 Passage-Appelscha Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging
11 sept. Film
19 sept. Ds. K. de Gier, Dokkum.
Humor in de kerk en in de Bijbel.
9 okt. Film
17 okt. Mevr. Mary Schoon, Akersloot.
Schrijfster historische streekromans. Na de pauze een spel over weetjes,
gezegdes uit het boerenland. Na afloop gelegenheid tot het kopen van een
gesigneerd boek.
13 nov. Film
21 nov. Mevr. Herma Stelwagen, Joure.
Mevr. Stelwagen neemt ons mee in de wereld van de rechtspraak.
11 dec. Film
19 dec. Kerstviering m.m.v. Dhr. Houtsma met liturgie en marimba muziek.
20 dec. Koffiemorgen: kerststukjes maken
3 jan. Nieuwjaarsontmoeting
8 jan. Film
16 jan. Aanvang 19.15 uur!!!!
Koopal Haarwerken, Groningen.
Vertelt op een ontspannen manier over haarwerken en het dragen ervan.
12 febr. Film
20 feb. Jaarvergadering.
Dhr. G. Piersma, Nijlân.
Het ontstaan en het kiezen van parfum.
6 mrt. Koffiemorgen
12 mrt. Film
19 mrt. Dames Koopmans
Het leven en werken van kunstschilder Kl. Koopmans.
8 apr. Film
16 apr. Afsluiting
Vrouwen die bovenstaande aanspreekt zijn van harte welkom bij Passage.
Kom eens vrijblijvend langs bij onze afdeling.
De Passageavonden beginnen om 19.45 uur, de koffiemorgens om 9.30 uur en de filmmiddagen om 13.30
uur. Van harte welkom in ‘De Schutse’ !
Ook worden er naast bovenstaand programma diverse activiteiten georganiseerd!
Binnen onze afdeling wordt er gewandeld, gefietst, is er een leesgroep, bezoeken we musea en geven we
aandacht aan cultuur.
Voor meer informatie over onze afdeling kunt u contact opnemen met de voorzitter:
Thea Vogelzang, tel. nr. 422157 of met de secretaris: Jenny Tjallingii, tel. nr. 432575

< Terug naar berichten