Overzicht activiteiten van de Passage Appelscha 2024

Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging

De doelstelling van Passage is een leefbare samenleving voor vrouwen en mannen. Dit doen we vanuit onze inspiratiebron de Bijbel.

De drie pijlers die deze doelstelling dragen zijn:

-hart voor de samenleving

-oog voor de naaste dichtbij en ver weg

-gevoel voor cultuur 

PROGRAMMA 2024

  3 jan.  Nieuwjaarsontmoeting

  8 jan.  Film

16 jan.  Aanvang 19.15 uur!!!! Mevr. Koopal, Koopal Haarwerken, Groningen.

           Mevr. Koopal vertelt op een ontspannen manier over haarwerken en het dragen ervan.

12 feb.  Film

20 feb.  Jaarvergadering.

              Dhr. G. Piersma, Nijlân.  Het ontstaan en het kiezen van parfum.

6 mrt.   Koffiemorgen

12 mrt.  Film

19 mrt.  Dames Koopmans, Garyp. Het leven en werken van kunstschilder Kl. Koopmans.

 8 apr.   Film

16 apr.  Afsluiting

De Passageavonden beginnen om 19.45 uur, de koffiemorgens om 9.30 uur en de filmmiddagen om 13.30 uur.

Overige activiteiten van onze Passage afdeling: fietsen, wandelen, er is een leesgroep en een commissie Kunst en Cultuur.

Wilt u meer informatie over onze vereniging dan kunt u contact opnemen met Thea Vogelzang, voorzitter, tel. 422157 of met Jenny Tjallingii, secr., tel. 432575.

Iedereen is van harte welkom bij onze activiteiten.

< Terug naar berichten