Passage

 

Passage Appelscha is een zelfstandige christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging.

De vereniging heeft als doel ontmoeting en ontwikkeling van haar leden.

Dit proberen we als vereniging te bereiken door het organiseren van activiteiten die dit doel ondersteunen, een maandelijkse nieuwsbrief, omzien naar elkaar en naar onze naasten.

 

Onderstaand het programma voor de tweede helft van dit seizoen.

 

17 jan. ds. J.v.d. Meer Akkrum

           ‘De Amish in Canada’

 

13 febr. Film

 

21 febr. Remedica, Eindhoven

   ‘Zorg voor uw gezondheid’

 

13 mrt.  Film

 

15 mrt.  Koffiemorgen: Mevr. H. de Vegt, Appelscha

             ‘Reisverslag Estland’

 

21 mrt. Mevr. I. Baron, Veenhuizen

           ‘In de gevangenis ontmoet ik mensen’

 

10 apr.  Film

 

18 apr. Mevr. H. Stelwagen, Joure

           Juridisch medewerker van de rechtbank

 

De Passageavonden beginnen om 19.45 uur,

de koffiemorgens om 9.30 uur en de filmmiddagen om 13.30 uur.

 

Naast bovenstaande activiteiten wordt er door de Passagevrouwen gefietst, gewandeld,

worden er boeken gelezen en organiseert de commissie kunst en cultuur culturele activiteiten.

 

Bent u nieuwsgierig geworden, kom gerust eens langs!!!

Hartelijk welkom.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thea Vogelzang, (voorz.) tel.422157

of met Jenny Tjallingii (secr.) tel. 432575