Passage

 

Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging

Passage is:

-Een vereniging van en voor vrouwen met een christelijke

levensvisie. Vanuit onze inspiratiebron de Bijbel, zetten

we ons actief in voor onze leefomgeving en bespreken we

maatschappelijke ontwikkelingen en (inter)nationale

vraagstukken

-Een vereniging van en voor vrouwen die wonen en

werken op het platteland of in stedelijke gebieden,

verspreid over heel Nederland

-Een vereniging van en voor vrouwen met gevoel voor

cultuur, die gezamenlijk boeken lezen, musea bezoeken,

films kijken, sportief en creatief bezig zijn en omzien naar

elkaar

-Een vereniging met circa 30.000 leden

-Een vereniging die werkt vanuit de missie:

* hart voor de samenleving

* oog voor de naaste

* gevoel voor cultuur

Ontmoeting en ontwikkeling zijn de kernbegrippen van Passage

Wat biedt Passage?

Passage stimuleert vrouwen tot actief burgerschap,

daartoe biedt Passage:

*Ontwikkeling:

 -Lezingen, trainingen, gespreks- en leeskringen

*Ontmoeting:

-Ontmoetingsdagen, culturele uitstapjes, excursies en

bezinningsdagen

*Ondersteuning:

-Ledenblad, contributiefonds

 

Passage biedt haar leden projecten aan op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen, kunst, cultuur, geloof en duurzame ontwikkelingssamenwerking.

Op bestuurlijk niveau maakt Passage zich sterk voor belangenbehartiging via koepelorganisaties en publiek optreden.

 

Programma seizoen 2021-2022

 

19 okt.    Dhr. G. Brakel

              Een lezing over zijn werk bij AMREF Flying Doctors bij de Masai in Kenia

 

 8 nov.    Film: Dear Frankie 

 

16 nov.   Dhr. H. Bijlsma

             Winterprogramma: ‘Onder nul’

 

13 dec.   Film: The christmas candle met Susan Boyle

 

15 dec.   Koffiemorgen: kerststukjes maken

 

MAANDAG 20 december Adventsviering

    Majoor Kuijpers van Het Leger des Heils zal deze avond voor ons verzorgen

    m.m.v. enkele muzikanten

 

  4 jan.   Nieuwjaarsontmoeting, aanvang 14.30 uur

 

 18 jan.  Mevr. J. Wassenaar

   Reisverslag Zweden

 

14 febr.  Film: A rumour of angels

 

15 febr. Dhr. J. Visser

   Uithangborden en gevelstenen en nog zo wat.

 

  2 mrt.  Koffiemorgen

 

14 mrt.  Film: Seven years in Tibet met Brad Pitt

 

15 mrt.  Dhr. T. Frankema

   Het ontstaan van de Russisch Orthodoxe kerk, 

   onder het communisme tot nu.

 

11 apr.  Film: Land girls

 

12 apr.  Op weg naar Pasen, deze avond wordt verzorgd door het bestuur

 

De Passageavonden beginnen om 19.45 uur, de koffiemorgens om 9.30 uur en de filmmiddagen om 13.30 uur. Deze activiteiten vinden plaats in ‘De Schutse’.

 

Overige activiteiten: er wordt gewandeld, gefietst, is er een leesgroep en er is een commissie kunst en cultuur, deze commissie organiseert diverse culturele uitstapjes,

Lief en leed delen we met elkaar.

 

Heeft u interesse voor één van deze activiteiten, u bent van harte welkom!!!

Wilt u meer weten over Passage dan kunt u contact opnemen met

Thea Vogelzang (voorz.) tel. 422157  of met Jenny Tjallingii (secr.) tel. 432575