Actie kerkbalans

 

Actie Kerkbalans 2023

Geef vandaag voor de kerk van morgen

In de periode van 14 januari tot en met 28 januari 2023 wordt weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden, waarbij gevraagd wordt welke financiële bijdrage u wilt leveren aan onze kerkgemeente.

Kerk zijn we samen

Wij kijken naar elkaar om, zorgen voor elkaar. Even die bemoedigende schouderklop, dat luisterende oor, een helpende hand wanneer het nodig is.

Als kerk bieden wij pastorale zorg, zoals bezoek bij ziekte, verdriet en eenzaamheid. Andere activiteiten van onze kerkelijke gemeenschap zijn o.a. het steunen van de lokale voedselbank, het bezorgen van bloemen, zowel bij leden als bij niet-leden, het verzorgen van aanschuifmaaltijden, het organiseren van tafeltennis voor de jeugd, het houden van gezamenlijke activiteiten met vluchtelingen uit Oekraïne.

Omzien naar de naasten, zoals Jezus Christus ons voorgehouden heeft. Dat is het kloppende hart van kerk-zijn.

 

Kerk-zijn kost geld en daar is uw steun bij nodig.

Vrijwillige bijdrage

De bijdragen aan de Actie Kerkbalans zijn vrijwillige bijdragen, maar we kunnen er niet zonder! De bijdragen van de Actie Kerkbalans zijn ca. 75% van de totale inkomsten en zijn dan ook voor onze kerk van groot belang.

Wij vragen u dan ook, als het kan in deze financieel lastige tijd, uw jaarlijkse bijdrage gelijk te houden aan vorig jaar, maar als u de mogelijkheid heeft, uw bijdrage te verhogen. Met uw bijdrage kunnen wij ook dit jaar midden in onze lokale samenleving een actieve kerkgemeenschap zijn.

GEEF SLIM – Uw bijdrage als gift

Uw bijdrage is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (met een drempelbedrag van minimaal € 60,-) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar deze grenzen gelden niet voor periodieke giften. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. U krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift.

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar aaneensluitend een vast bedrag per jaar aan onze gemeente geeft.

Schenkcalculator

Met de Schenkcalculator kunt u berekenen welk belastingvoordeel u heeft bij een gift met een overeenkomst. Met de Schenkcalculator kunt u het belastingvoordeel van een periodieke gift berekenen. Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte. U krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift.

Automatische incasso

Wij vragen u bij voorkeur bij te dragen aan de Actie Kerkbalans door middel van automatische incasso. De automatische incasso is alleen van kracht in 2023 en zal automatisch beëindigd worden.

Indien u geen gebruik wilt maken van automatische incasso kunt u uw bijdrage natuurlijk ook met eigen (periodieke) overschrijving(en) overmaken, b.v. door telebankieren.

Vragen en informatie

Voor vragen of wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift, neem dan contact op met Arjen Tjalsma, tel. 431789 of per email: bijdragen-administrateur@pkn-appelscha.nl.