Actie kerkbalans

 

Actie Kerkbalans 2024

Geef vandaag voor de kerk van morgen

In de periode van 13 januari tot en met 27 januari 2024 wordt weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden, waarbij gevraagd wordt welke financiële bijdrage u wilt geven aan onze kerkgemeente.

Kerk zijn we samen

Wij kijken naar elkaar om, zorgen voor elkaar. Even die bemoedigende schouderklop, dat luisterende oor, een helpende hand wanneer het nodig is.

Als kerk bieden wij pastorale zorg, zoals bezoek bij ziekte, verdriet en eenzaamheid. Andere activiteiten van onze kerkelijke gemeenschap zijn o.a. het steunen van de lokale voedselbank, het bezorgen van bloemen, zowel bij leden als bij niet-leden, het verzorgen van aanschuifmaaltijden, het houden van gezamenlijke activiteiten met vluchtelingen uit Oekraïne.

Omzien naar de naasten, zoals Jezus Christus ons voorgehouden heeft. Dat is het kloppende hart van kerk-zijn. 

Kerk-zijn kost geld en daar is uw steun bij nodig.

Vrijwillige bijdrage

De bijdragen aan de Actie Kerkbalans zijn vrijwillige bijdragen, maar we kunnen er niet zonder! De bijdragen van de Actie Kerkbalans zijn ca. 70% van de totale inkomsten en zijn dan ook voor onze kerk van groot belang.

Wij vragen u dan ook uw jaarlijkse bijdrage gelijk te houden aan vorig jaar, maar als u de mogelijkheid heeft, uw bijdrage te verhogen. Met uw bijdrage kunnen wij ook dit jaar midden in onze lokale samenleving een actieve kerkgemeenschap zijn.

GEEF SLIM – Uw bijdrage als gift

Uw bijdrage is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (met een drempelbedrag van minimaal € 60,-) en tot een maximum van 10% van uw drempelinkomen. Maar deze grenzen gelden niet voor periodieke giften.

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar aaneensluitend een vast bedrag per jaar aan onze gemeente geeft. Deze giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Bij een periodieke gift krijgt u meer geld terug van de Belastingdienst als uw giften aan andere goede doelen niet hoger zijn dan 1% van het drempelinkomen. Ook als uw giften aan alle goede doelen meer dan 10% van het drempelinkomen zijn, krijgt u meer geld terug van de Belastingdienst.

Een periodiek gift dient wel in een overeenkomst te worden vastgelegd. Ook onze gemeente biedt deze mogelijkheid.

Automatische incasso

Wij vragen u bij voorkeur bij te dragen aan de Actie Kerkbalans door middel van automatische incasso. De automatische incasso is alleen van kracht in 2024 en zal automatisch beëindigd worden.

Indien u geen gebruik wilt maken van automatische incasso kunt u uw bijdrage natuurlijk ook met eigen (periodieke) overschrijving(en) overmaken, b.v. door telebankieren.

Vragen en informatie

Voor vragen of wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift, neem dan contact op met Arjen Tjalsma, tel. 431789 of per email: bijdragen-administrateur@pkn-appelscha.nl.