Uitvaartvereniging

Uitvaartvereniging Draagt elkanders Lasten

Informatie
Plaatselijke uitvaartverenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie, zo ook de Uitvaartvereniging “Draagt Elkanders Lasten” in Appelscha.

Uitvaartverenigingen zijn van oorsprong veelal voortgekomen uit de vroegere burenplicht. Doel van onze vereniging is dan ook op basis van vrijwilligheid en onderlinge solidariteit hulp te verlenen op het gebied van een uitvaart”.

Op de website van de uitvaartvereniging vindt u meer informatie.

Begraafplaatsen

Ook is informatie opgenomen over de Stichting Begraafplaats. Deze Stichting draagt zorg voor de begraafplaatsen aan de:

• Oosterse Es te Appelscha
• Wester Es te Appelscha
• Terwisscha te Appelscha
• Langedijke te Langedijke

Informatie vindt u op deze website Begraafplaatsen.