Huisbezoeken

 

Voor bezinning en ontmoeting

Voorbereidingsgroep groothuisbezoek
In het voorjaar vindt jaarlijks het groothuisbezoek plaats.
In kleine groepen komen gemeenteleden bij elkaar voor bezinning en ontmoeting.
De voorbereidingsgroep draagt het thema aan en organiseert en coördineert het groothuisbezoek.

Persoonlijk huisbezoek
Wordt persoonlijk huisbezoek op prijs gesteld, dan kunt u contact opnemen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via de contactpagina