Bijzondere diensten 

Wij hebben, naast de jaarlijkse thema’s, ook bijzondere diensten

Belevingsdiensten 

Wij vinden het van belang dat er naast reguliere diensten ruimte is voor andere vormen van kerkdiensten. Daarom is in 2018 gestart met het houden van zgn. belevingsdiensten op de eerste zondag van de maand. In dit type dienst, dat vooral ook de jonge gezinnen aanspreekt, wordt meer gebruik gemaakt van moderne media zoals filmpjes en wordt ook wat modernere muziek gespeeld. De belevingsdiensten worden zichtbaar voor het dorp aangekondigd met een speciaal daarvoor gemaakt spandoek.

Herinneringszondag

Tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar, eind november (net voor Advent begint) herdenken we in een speciale dienst de gemeenteleden die tijdens het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Nabestaanden krijgen hiervoor een speciale uitnodiging op het contactadres van de rouwkaart. De namen van de overledenen worden genoemd en het is mogelijk om hierbij ook een foto van de overledene te laten zien op het beamerscherm. Het is een dienst die door velen als indrukwekkend wordt ervaren. Het is mooi om samen te herdenken.