Over de PG Appelscha

 

Wat voor gemeente zijn wij

Als Protestantse Gemeente Appelscha worden wij geïnspireerd door Gods woord in de Bijbel. We leven vanuit Zijn liefde die zichtbaar wordt in het leven van Jezus Christus zijn enige geboren Zoon. We worden daarin voortgedreven en bemoedigd door de Heilige Geest. Vanuit deze bronnen willen wij samen als gemeente van Christus optrekken en dienstbaar zijn aan elkaar en aan de wereld. 

Profiel 

Wij willen missionaire gemeente zijn. Dat wil zeggen dat wij de boodschap van God niet voor ons zelf willen houden, maar willen delen met iedereen die het horen wil. We doen dit niet alleen door te vertellen wat ons raakt en wat ons drijft, maar ook uit te stralen bij alles wat we doen en laten. Vanuit de intentie om geloof en dagelijks leven te verbinden worden onze prioriteiten en keuzes bepaald. Het profiel van onze gemeente kan worden gekenschetst als pluriform, met het accent op het liturgisch-conciliair profiel. Dit willen we blijven handhaven. Dat betekent dat de viering centraal staat en de kerk gezien wordt als een zoekgemeenschap. Vieren – leren – dienen – delen zijn nadrukkelijk met elkaar verbonden. Binnen onze gemeente is ruimte voor communicatie en dialoog die zowel de eigen individuele invulling van geloven als een gezamenlijk benadering versterkt en laat groeien.

Enkele aanvullende kenmerken van onze gemeente zijn: 

  • Pastoraat is een opdracht vanuit het evangelie en betekent: zorg voor en omzien naar elkaar. 
  • Openstaan voor onze omgeving: missionair en diaconaal. 
  • Viering en ontmoeting in een uitnodigende multifunctionele ruimte, dat een gevoel geeft van thuishoren bij God en bij elkaar.

Contact opnemen

U kunt op meerdere manieren contact opnemen met de verschillende afdelingen van het kerkelijk centrum. Gegevens vindt u hier

Kerkelijk Centrum
De Schutse

Vaart ZZ 74
8426 AG  Appelscha
tel. 0516-432656