Missie

 

Missie

Wat voor gemeente zijn wij
Als Protestantse Gemeente Appelscha worden wij geïnspireerd door Gods woord in de Bijbel. We leven vanuit Zijn liefde die zichtbaar wordt in het leven van Jezus Christus zijn enige geboren Zoon. We worden daarin voortgedreven en bemoedigd door de Heilige Geest. Vanuit deze bronnen willen wij samen als gemeente van Christus optrekken en dienstbaar zijn aan elkaar en aan de wereld.

Waar willen we als gemeente naar toe?
De kerkenraad heeft uitgesproken graag een missionaire gemeente te willen zijn. Het model ‘de gemeente voor het dorp’  is het meest passend bij hoe we dit willen realiseren. Het was Jezus die zei: “waar twee of drie mensen in mijn naam samenkomen, daar ben ik in hun midden” (Mattheüs 18:20). Van uit deze gedachte zien we kleiner worden niet als een bedreiging, maar als onze kracht. We kennen elkaar, zijn als gemeenschap herkenbaar in Appelscha en zijn kerk in ons dorp.
De volgende kenmerken zijn daarbij voor onze gemeente genoemd:

  • dat we sociaal, positief willen zijn en dat we laten zien waarvoor we staan;
  • biddend en kijkend samen het geloof en de hoop (her)vinden;
  • op een uitnodigende manier over de goede boodschap van Jezus Christus kunnen praten;
  • omkijken naar elkaar en als een warme gemeenschap worden gezien;
  • doorgeven en uitbreiden van het gemeenschapsgevoel;
  • betekenisvol zijn voor en in Appelscha.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via de contactpagina