Contact

Contact opnemen

U kunt op meerdere manieren contact opnemen met de verschillende afdelingen van het kerkelijk centrum. Als u iemand wilt spreken van bepaalde afdelingen, dan zijn de telefoonnummers bij u bekend.

Kerkelijk Centrum “De Schutse

Vaart ZZ 74  8426 AG  Appelscha
tel. 0516-432656

Uw gastvrouw/koster:
Mw. P. Oosterloo
Tel. 06-53761524

 

Rechtstreeks contact opnemen:

Ds. Wieger Baas, predikant: predikant@pkn-appelscha.nl
Kerkenraad: scriba@pkn-appelscha.nl
Diaconie: diaconie@pkn-appelscha.nl
Kerkrentmeesters: secretaris-cvk@pkn-appelscha.nl
Ledenadministratie:  ledenadministratie@pkn-appelscha.nl
Vragen / opmerkingen website: webmaster@pkn-appelscha.nl

Formele basisgegevens:

Naam: Protestantse Gemeente Appelscha
RSIN/Fiscaal nummer: 8238.16.254
Bankrekeningnummer: NL 71 RABO 0303 503 920 t.n.v. CVK Prot.Gem.
Kamer van Koophandel: 76334872 te Utrecht

Contactformulier

Bankrekeningnummers

Diaconie NL62RABO0149064756 t.n.v CVD Prot.Gem.Appelscha
Kerkrentmeesters NL71RABO0303503920 t.n.v. CVK Prot.Gem.Appelscha
Z.W.O. commissie NL21RABO0363905847 t.n.v. Z.W.O. commissie P.G.A.
Collectebonnen NL55RABO0303503335 t.n.v. CVD Prot.Gem.Appelscha Collectebonnen o.v.v. aantal vellen/bontype
Kerkklanken NL71RABO0303503920 t.n.v. CVK Prot.Gem.Appelscha o.v.v. straatnaam en huisnummer