Leerhuis Ooststellingwerf. Onder het kopje van Commissie Vorming & Toerusting lazen we als Leerhuis boeken van Peter van ’t Riet....