Pastoraat

 

Pastoraal werk

Predikant – Ds. Wieger Baas, predikant
Voor informatie, vragen enz. kunt u voor diverse en o.a. de volgende onderwerpen terecht bij
ds. Wieger Baas.

– alleengaanden
– belijdenis
– catechisatie
– doopdiensten
– gezinnen

– huisbezoeken
– huwelijk en levensverbintenissen
– ouderen

Pastoraal medewerkers
De pastoraal medewerkers zijn verantwoordelijk voor het bezoekwerk in de wijk.
Het bezorgen van kerkbladen of andere informatie van de kerkenraad kan onderdeel uitmaken van zijn/haar werkzaamheden.

De wijkteams
De pastorale ouderlingen hebben als taak de verschillende wijkteams te coördineren.
Hiertoe houdt de ouderling contact met de verschillende wijkteams en werkt de ouderling mee aan de avonden voor de wijkteams.

De ouderling is verder kerkenraadslid en bij toerbeurt ouderling van dienst.
De jeugdouderling vormt de schakel tussen de kerkenraad en het jeugdwerk.

Bij vreugde en verdriet kan het medeleven van de kerk heilzaam zijn.
Zowel thuis, als in het ziekenhuis (geef het ziek zijn even door) zal de predikant of kerkelijkwerker de gemeenteleden bezoeken. Omdat de gemiddelde opnameduur in de ziekenhuizen soms kort is, kan het gebeuren dat u alweer uit het ziekenhuis bent ontslagen, voordat uw predikant of kerkelijkwerker hiervan kennis heeft kunnen nemen. Geef dus ook uw thuiskomst even door!

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via de contactpagina