Doopdiensten

 

Doop

Het dopen kan in principe elke zondag plaats vinden, indien de voorganger daartoe gerechtigd is.
Als voorbereiding op de doop vindt een gesprek plaats met de ouders, ouderling en predikant.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de predikant of de scriba.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via de contactpagina