Zorginstellingen

 

Zorginstellingen

Stellinghaven Appelscha

  • Stellinghaven Appelscha is een psychogeriatrisch verpleeghuis waar de bewoners worden behandeld, verpleegd en verzorgd.
  • Aan het verpleeghuis is een geestelijk verzorgster/pastoraal werkster verbonden.
  • Op vrijdag, eenmaal in de veertien dagen, wordt er om 15.00 uur een weeksluiting gehouden.
  • Geestelijk verzorgster: Mevr. E.T. Dijkshoorn,  Stellinghaven: tel. 0616-431241 | thuis: tel. 0516-432168

Contactpersonen:
mevr. F. Hoekstra-de Vegt | Vaart N.Z 116a, telefoon 0516-431431
mevr. G. Wolters-Zuidersma | Alle Wytzesweg 3, telefoon 0516-426845 

OlmenEs Beatrixoord 1

OlmenEs is een gemeenschap voor volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Antroposofie is de basis.
Zij bieden zorg, begeleiding en ondersteuning bij het samen wonen, samen werken en samen leven.
Vanuit de Protestantse Gemeente Appelscha wordt pastorale ondersteuning verleend aan enkele bewoners en samengewerkt in vieringen die 2x per jaar plaats vinden.

Contactpersonen:
Ds. Wieger Baas, predikant,  e-mail: predikant@pkn-appelscha.nl
Dhr. A. v.d. Zwaag     Toogwijk 10, telefoon 06-21452491

Trajectum locatie Zeuvenakkers, Aekingaweg 4

Zeuvenakkers in Appelscha voorziet in een geïntegreerd aanbod van wonen, werken en vrije tijd op een beschermd terrein. Hier wordt specialistische behandeling en begeleiding geboden aan cliënten, waarbij sprake is van psychiatrische kwetsbaarheid. Trajectum heeft een afdeling geestelijke verzorging, maar vanuit de Protestantse Gemeente Appelscha wordt eveneens pastorale ondersteuning verleend aan enkele bewoners en samengewerkt m.b.t. vespers en vieringen.

Contactpersonen:
Ds. Wieger Baas, predikant,  e-mail: predikant@pkn-appelscha.nl
Mevr. H. de Vegt-Tulp | Aekingaweg 5, telefoon 0516-431519

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via de contactpagina

Ziekenhuizen

Ziekenhuis “Nij Smellinghe
Achternaam patiënt + voorletter(s)
Verpleegafdeling en kamernummer
Postbus 20200
9200 DA Drachten

Wilhelminaziekenhuis
Achternaam patiënt + voorletter(s)
Verpleegafdeling en kamernummer

Postbus 30001
9400 RA Assen

Ziekenhuis “de Tjongerschans”
Achternaam patiënt + voorletter(s)
Verpleegafdeling en kamernummer
Postbus 10500
8440 MA Heerenveen

UMCG
Adres voor patiëntenpost
Universitair Medisch Centrum Groningen
Achternaam patiënt + voorletter(s)
Verpleegafdeling en kamernummer
Postbus 11120
9700 CC Groningen

Martini ziekenhuis
Naam contactpersoon/patiënt
Verpleegafdeling en kamernummer
Martini Ziekenhuis
Postbus 30033
9700 RM Groningen

“Stellinghaven”
locatie Appelscha

Beatrixoord 1,
8426 GM APPELSCHA

locatie Oosterwolde
Schapekamp 1,
8431 HW OOSTERWOLDE