Verdeling wijken

 

Wijkindeling

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via de contactpagina

Wijk 1      
Vacant Pastoraal ouderling  
Mevr. Jenny Tjallingii Diaken    
Mevr .E. Hoekstra- de Vries Coördinator    
Toogwijk, Kloksveen, Kerkeveen, Grote Leijen, Boereveen, Meekhofsveen, Anne Vondelingstraat, Domela Nieuwenhuisstraat, Kornelis Joustrastraat, P.J.Troelstrastraat, 1ste Wijk.
       
Wijk 2      
Vacant Pastoraal ouderling  
Dhr. Hylke Wierenga Diaken    
Dhr. A. v.d. Zwaag Coördinator    
Bruggelaan, Wester Es, Hulshof, Aekingaweg, Sanatoriumweg, Boerestreek, Boschlust, Bosberg, de Maden, Beatrixoord, Industrieweg, Terwisscha, Kloosterweg, Langedijk, Boekhorst, Stokdijk, Steenmaatsdijk, Klokhuisdijk, De Weidedijk, Haerdijk, Iegepoeledijk, De Bult, Muldersweg.
       
Wijk 3      
Mevr. F. van Ooik Pastoraal ouderling  
Dhr. Menno Huizinga Diaken    
Mevr. F. Eleveld Coördinator    
Aenboomsteegde, Steegde, Bovensteegde, Huissteegde, Hoppesteegde, Marssteegde, Nijesteegde, Bosweer, Van Emstplein, Vaart ZZ t/m 37, Soolstede.
       
Wijk 4      
Joke Heddema Pastoraal ouderling  
Mevr. Hannie de Vegt Diaken    
Mevr. W. de Vegt Coördinator    
De Garve, Maadsingel, Maurits van Eppelaan, Wiltingerweg, Smidslaantje, De Marsschen, De Slegge, Riemsoord, Lycklamastraat, Alle Wytzesweg, Theunis Geessienweg, Van Emstweg, Vaart ZZ 38 t/m 105, Compagnonshaven.
       
Wijk 5      
Mevr. F. van Ooik Pastoraal ouderling  
Mevr. Jo Lonsain Diaken    
Dhr. Th. van Ooik Coördinator    
Oostese Es, Zuider Es, Boslaan, Drentseweg, Schapendrift, Zandakkers, Laanakkers, Paalakkers, Valouwe, Tilgrupsweg, Oude Willem, Roggeberg, Hildenberg, Vaart ZZ 107 t/m 144, Tolhekslaan.
       
Wijk 6      
Vacant Pastoraal ouderling  
Dhr. Hylke Wierenga Diaken    
Dhr. Th. v.d. Velde Coördinator    
Vaart NZ, Nieuwe Vaart, Menneweg, Willemstad, Ravenswoud: Bokslootweg, Compagnonsweg, Veenwijksweg, Meester Lokstraat, Lycklamavaart, Fochteloo: Fochtelooërveen, Zuideinde, Stienekamp.
       
Jeugdouderling      
Dhr. Friso Kingma