Verdeling wijken

 

Wijkindeling

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via de contactpagina

Wijk 1      
Mevr. Dineke v.d. Ploeg Pastoraal ouderling /Coördinator  
Mevr. Jenny Tjallingii Diaken / Contactpersoon    
Mevr. Jellie Wijnja Contactpersoon    
Mevr. Jolanda Liezenga Contactpersoon    
Toogwijk, Kloksveen, Kerkeveen, Grote Leijen, Boereveen, Meekhofsveen, Anne Vondelingstraat, Domela Nieuwenhuisstraat, Kornelis Joustrastraat, P.J.Troelstrastraat, 1ste Wijk.
       
Wijk 2      
Vacant Pastoraal ouderling  
Mevr. Anke Groen Diaken    
Mevr. Anke Groen Coördinator    
Bruggelaan, Wester Es, Hulshof, Aekingaweg, Sanatoriumweg, Boerestreek, Boschlust, Bosberg, de Maden, Beatrixoord, Industrieweg, Terwisscha, Kloosterweg, Langedijk, Boekhorst, Stokdijk, Steenmaatsdijk, Klokhuisdijk, De Weidedijk, Haerdijk, Iegepoeledijk, De Bult, Muldersweg.
       
Wijk 3      
Mevr. F. van Ooik Pastoraal ouderling  
Diaken    
Mevr. F. Eleveld Coördinator    
Aenboomsteegde, Steegde, Bovensteegde, Huissteegde, Hoppesteegde, Marssteegde, Nijesteegde, Bosweer, Van Emstplein, Vaart ZZ t/m 37, Soolstede.
       
Wijk 4      
Vacant Pastoraal ouderling  
Vacant Diaken    
Mevr. W. de Vegt Coördinator    
De Garve, Maadsingel, Maurits van Eppelaan, Wiltingerweg, Smidslaantje, De Marsschen, De Slegge, Riemsoord, Lycklamastraat, Alle Wytzesweg, Theunis Geessienweg, Van Emstweg, Vaart ZZ 38 t/m 105, Compagnonshaven.
       
Wijk 5      
Mevr. F. van Ooik Pastoraal ouderling  
Mevr. Jo Lonsain Diaken    
Dhr. Th. van Ooik Coördinator    
Oostese Es, Zuider Es, Boslaan, Drentseweg, Schapendrift, Zandakkers, Laanakkers, Paalakkers, Valouwe, Tilgrupsweg, Oude Willem, Roggeberg, Hildenberg, Vaart ZZ 107 t/m 144, Tolhekslaan.
       
Wijk 6      
Vacant Pastoraal ouderling  
Vacant Diaken    
Dhr. Th. v.d. Velde Coördinator    
Vaart NZ, Nieuwe Vaart, Menneweg, Willemstad, Ravenswoud: Bokslootweg, Compagnonsweg, Veenwijksweg, Meester Lokstraat, Lycklamavaart, Fochteloo: Fochtelooërveen, Zuideinde, Stienekamp.
       
Jeugdouderling