Huwelijk en levensverbintenissen

 

Inzegening van het huwelijk en andere levensverbintenissen

De inzegening van een huwelijk of een andere levensverbintenis kan plaatsvinden in een kerkdienst. Het verzoek hiertoe moet minimaal acht weken van tevoren bij de kerkenraad worden ingediend.

  • De huwelijksdienst wordt tenminste 2 weken van tevoren aan de gemeente bekend gemaakt.
  • Na voorbereidende gesprekken, geschiedt de inzegening door een predikant.
  • Aan mensen die geen belijdend lid en/of dooplid zijn van onze gemeente kunnen kosten in rekening worden gebracht.
  • Voor personen van buiten onze gemeente worden er kosten in rekening gebracht.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via de contactpagina