Gebed voor Israël

Elke vrijdagavond, begonnen op 5 april jl., is er in de Schutse van 19.00 tot 20.00 uur een uur van
aandacht en gebed voor Israël. Inloop vanaf 18.45 uur.
De aanslag op Israël in de vroege ochtend van 7 oktober 2023 en de daarop volgende oorlog is de
directe aanleiding om samen te komen. De veiligheid voor het Joodse volk in Israël en wereldwijd is in het geding.
De Bijbel is leidend in de zoektocht naar de goede houding in deze tijd van chaos en verwarring. We
We willen graag stilstaan bij de actualiteit voor wat betreft het Joodse volk en dit in gebed bij de Here God brengen.
Iedere betrokken gelovige, ook van buiten onze eigen kerk, is van harte welkom.

< Terug naar berichten