Opvang Oekraïners + Oproep

Samen met onze Oekraïense gasten kerk-zijn

Als Protestantse Gemeente Appelscha willen we samen met iedereen uit ons dorp een rol spelen zodat onze Oekraïense gasten zich binnen onze dorpsmuren thuis voelen.

En ieder die ons daarbij kan helpen, is welkom te helpen. We doen het graag samen.

 

Vorming kerngroep

De kerngroep bestaat uit:

Jasper Stimm,

Hijlke Wierenga,

Jolanda Marissen

Jenny Tjallingii.

 

Op zondagmiddag 22 mei 2022 mochten we opnieuw een viering samen beleven

We krijgen van onze gasten terug dat ze het heel erg waarderen. Geloof en vertrouwen in God blijkt in deze onzekere tijden heel erg van belang te zijn.

We zijn in onze kerkdiensten heel erg blij met onze tolk, Masha.

In deze kerkdienst mocht Masha de overdenking voor de gasten eerst in het Oekraïens vertellen. Daarna kwam het Nederlands aan de beurt.

Goed om dat moment van vervreemding “waar gaat dit over?” te ervaren.

 

Zo als de plannen nu lijken, hopen we zondagmiddag 26 juni de volgende kerkdienst samen met onze gasten te vieren. Misschien goed om deze datum al vast op onze kalender te zetten.

 

“Onze Oekraïense gasten vinden het fijn als we elkaar ontmoeten”.

Het is wel erg fijn dat wij ook zelf mee doen. Juist omdat we na de dienst veel tijd inruimen voor samen koffie drinken. Elkaar ontmoeten is erg fijn. Onze gasten zijn dan even met hun gedachten heel ergens anders. Dat stellen ze erg op prijs. En ook de onderlinge ontmoetingen tussen de gasten zijn erg waardevol. Daarom nodigen we de gasten uit de omringende dorpen ook graag uit.

Het was erg fijn dat we afgelopen beide keren met veel aandacht mochten luisteren naar twee Oekraïense zussen die samen zongen. En ook voor 26 juni gaven ze aan weer van de partij te willen zijn.

 

In elke viering geven we ruimte om een kaars aan te steken voor het missen van je geliefden en voor de schrijnende situatie in de wereld. Het aansteken van een kaars gaat boven elke taal uit.

 

Nog even die extra oproep

We zoeken nieuwe activiteiten

We vermoeden dat er in de weken van vakantie wel behoefte is aan afleiding voor de jongere jeugd. Nu zijn hun dagen nog gevuld met school. Maar straks is er misschien helemaal niks meer te doen. Het zou kunnen zijn dat we juist dan u en jou, als vrijwilligers, heel erg nodig hebben om een uitstapje of ….(whatever)  te verzinnen.

Wie weet doen we nog een beroep op jullie, vrijwilligers.

Of misschien leven er wel ideeën. We horen ze graag.

 

Vrijwilligers

Van vrijwilligers heb je nooit genoeg. Als kerngroep noteren we graag je naam, adres, 06 nummer en je eventuele ideeën.

Ons mailadres is appelschahelpt@outlook.com .

We zijn blij en dankbaar dat velen zich als vrijwilliger al hebben gemeld.

 

Je ontdekt pas wat je voor elkaar kunt betekenen als je aan de slag gaat en gewoon maar begint. Zanger Syb van der Ploeg zong ooit een lied met als titel: ”Ga in mijn schoenen staan”. Hoe zou jij dan zelf geholpen willen worden?

Nogmaals: Helpt ons. We zien uit naar uw en jouw suggesties en ideeën op het genoemde mailadres.

 

Hylke Speerstra schreef – jaren geleden – in zijn boek over de emigranten: “overal waar je bent, kijk je naar de zelfde zon. En overal waar je komt, je moet je best doen dat je weer in de benen komt”.

Dat zal ook zeker voor onze gasten gelden.

Gelukkig richten we – overal in deze wereld – in ons bidden tot de zelfde God.

 

Straks is het Pinksterfeest en weten we weer dat God alle talen van de wereld kent. Maar het meest de taal van het hart: de taal van de liefde.

Wil je meer weten: mail dan naar predikant@pkn-appelscha.nl

 

Dus zondagmiddag 26 juni om 15.00 uur in De Schutse

< Terug naar berichten