Samen optrekken met onze Oekraïense gasten

Samen met onze Oekraïense gasten kerk-zijn

Het was van begin af aan duidelijk dat we als Protestantse Gemeente Appelscha een rol wilden (en misschien ook wel moesten) vervullen in de opvang van deze groep vluchtelingen (verder: onze gasten). Hoe delen we ons “geloof-hoop-liefde” met anderen?

Vorming kerngroep

Als leden van de kerkenraad hebben we deze uitdaging opgepakt en een kerngroep samengesteld. We willen u graag voorstellen aan: Jasper Stimm, Hijlke Wierenga, Jolanda Marissen en Jenny Tjallingii.

Je thuis voelen

We zouden graag willen dat onze gasten zich in ons dorp thuis voelen. Het is een onvoorstelbare ervaring dat je op hun manier van de ene dag op de andere dag moet vluchten. Het is fijn als anderen je daarbij helpen.

Vrijwilligers

Als kerngroep hebben we hulp nodig. Daarom hebben we een nieuw mailadres geïnitieerd. Dat mailadres is appelschahelpt@outlook.com  .

We zijn blij en dankbaar dat velen zich als vrijwilliger al hebben gemeld.

En we roepen u en jou ook graag op om ons via dit mailadres aan te melden.

Samen Paaskransen maken

In de week voor Pasen zijn al 5 Oekraïners naar De Schutse gekomen en hebben met een aantal vrijwilligers samen veel vreugde beleefd aan deze activiteit. Onze gasten wilden graag de kransen mee nemen naar hun verblijfplaats. Zulke broodnodige afleiding wordt zeer op prijs gesteld.

Gebedsdienst, zondag 3 april

Tijdens deze dienst was het de eerste keer dat we onze gasten mochten verwelkomen. Tijdens de gezellige nazit hebben we nader kennis kunnen maken. Het vroeg soms veel handen en voetenwerk. Maar het lukte.

We zoeken nieuwe activiteiten

Wil je elkaar leren kennen dan moet je ook samen ervaringen opdoen.

We zijn blij dat er al meerdere activiteiten zijn opgepakt. Zo zijn de buurtkinderen samen met de kinderen van onze gasten op zoek naar eieren gegaan. Anderen hebben samen eieren geschilderd.

We begrijpen dat we in de komende tijd nog wel wat hulp en creativiteit nodig hebben om samen op een goede manier wat afleiding te brengen in deze zware tijd.

We zien uit naar uw en jouw suggesties en ideeën op het genoemde mailadres.

< Terug naar berichten