Gemeenteavond 29 mei 2024

Gemeenteavond 29 mei 2024

Op 29 mei a.s. is onze jaarlijkse gemeenteavond gepland. De avond bestaat uit twee delen: A. Opening en mededelingen kerkenraad. Behandeling financiële jaarstukken van kerkrentmeester en diaconie. B. Uitleg over de aanpak van “Samen Jong” door Gerdine...
Samen lekker wandelen met Pinksteren

Samen lekker wandelen met Pinksteren

Maandagmiddag, 20 mei, verzamelen de wandelaars en de liefhebbers zich om 14.00 uur bij TIP. (Nabij family Appelscha). Fedde v d Berg neemt ons weer mee en laat ons een prachtige stukje van Gods Goede Schepping zien. Deze keer “bedenkt en verzint” dominee Wieger Baas...
Gebed voor Israël

Gebed voor Israël

Elke vrijdagavond, begonnen op 5 april jl., is er in de Schutse van 19.00 tot 20.00 uur een uur van aandacht en gebed voor Israël. Inloop vanaf 18.45 uur. De aanslag op Israël in de vroege ochtend van 7 oktober 2023 en de daarop volgende oorlog is de directe...
Bastiaan Ragas speelt voorstelling ‘In Gods naam’

Bastiaan Ragas speelt voorstelling ‘In Gods naam’

Op 31 mei speelt acteur en zanger Bastiaan Ragas zijn voorstelling ‘In Gods naam’ in Het Anker te Oosterwolde. De PKN Gemeenten uit Appelscha, Donkerbroek, Frieslands End, Haulerwijk en Oosterwolde heten u van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Kaarten voor de...
Foto tentoonstelling in de Den

Foto tentoonstelling in de Den

Feestelijke opening Vrijwilligers Wall of Fame Appelscha Vanaf dinsdag 9 april zal deze bijzondere foto-expositie over de vrijwilligers van Ooststellingwerf zes weken lang te bewonderen zijn in Dorpskamer de Den. Het mooie aan deze foto-expositie is dat hij dynamisch...
Leerhuis Ooststellingwerf

Leerhuis Ooststellingwerf

Leerhuis Ooststellingwerf. Onder het kopje van Commissie Vorming & Toerusting lazen we als Leerhuis boeken van Peter van ’t Riet. Dit komende seizoen 2023-2024 gaan we het boek Genesis van Jonathan Sacks samen lezen. Hij was opperrabbijn van Groot-Brittannië...